Nationella prov

Testa dig själv

Här har du tillgång till tidigare års nationella och ämnesprov för olika årskuser. Det kan vara en tillgång att testa sig själv innan det är dags att göra sitt eget.

Kontakta mig

Vad andra har sagt om mig:

Jag tycker att Aree är en lärare som verkligen får en att förstå och se samband i det man arbetar med. Den tid man inte får med läraren i skolan får man med Aree då man kan sitta och få den hjälp man behöver på ett pedagogiskt vis.

Theo, 17 år, Lundsbergsskolan

Aree är en mycket pedagogisk lärare med mycket erfarenhet av undervisning i matematik. Tack vare den exceptionella hjälpen blev matten som tidigare varit svår ett av det mer intressanta ämnena!

John Engelbert, 18 år, Gångsätra Gymnasium